Elkjøp signerer Grønnvaskingsplakaten og utvikler bærekraftstudium

July 1, 2021

Sammen med Høyskolen i Kristiania og med støtte fra Kompetanse Norge skal Elkjøp bidra til å få på plass et videreutdanningstilbud innen grønn markedsføring.

– Vi er selv et eksempel på at det er lett å trå feil, og at behovet for kompetanse og etterrettelighet innen dette området er stort, sier Camilla Gramstad, Bærekraftsjef i Elkjøp Nordic.

Den nordiske elektronikkjeden var en av aktørene som ble trukket frem som et dårlig eksempel da markedsføringsveilederen Grønnvaskingsplakaten ble lansert i fjor sommer. Nå skriver Elkjøp Norge under på plakaten, samtidig som selskapet lanserer ny strategi og styrker sitt arbeid med bærekraft.

- Elektronisk avfall er den raskest voksende søppelstrømmen i verden og vi er åpenbart en del av et stort problem. Som Nordens største på innsamling av e-avfall og markedsleder på reparasjoner har vi bidratt sterkt lenge, men vi tar nå ytterligere grep for å bli en del av løsningen og vise vei, både i bransjen og ikke minst for å hjelpe alle kundene våre med å ta mer bærekraftige valg, sier Gramstad.

Bærekraftig markedsføring
«Grønnvasking» er en betegnelse for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker. Det næringslivsdrevne initiativet Skift sin Grønnvaskingsplakat skal være en rettesnor for bedrifter som vil unngå grønnvasking og bidra ærlig og positivt til det grønne skiftet.

− Elektronikkbransjen står foran en stor omstilling, til en hverdag der elektronikken har et mye lavere fotavtrykk, bedre holdbarhet og er lettere å reparere. Det at Elkjøp signerer Grønnvaskingsplakaten, sender et tydelig signal om at de ønsker å kommunisere åpent og ærlig om denne reisen. Som den største elektronikkjeden i Norden, har de store muligheter til å skape reell endring, og vi er veldig glad for å få dem med på dette initiativet, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

Grønn videreutdanning
Bedrifters ansvar, fallgruvene og behovet for økt kompetanse innen området ser også Høyskolen i Kristiania, som har søkt og fått bevilget støtte fra Kompetanse Norge til utvikling av kurset «Bærekraftig markedsføring». Med Elkjøp og andre næringslivsaktører som referansegruppe er de i gang med å utvikle et nettbasert videreutdanningstilbud på 7,5 studiepoeng. Her har Elkjøps ansatte allerede sikret seg plasser.

- Vårt store ansvar forplikter, ikke bare i å levere et mindre fotavtrykk som selskap, men også å være ærlige og behjelpelige i kommunikasjonen vår. Derfor investerer vi årlig 100 millioner kroner i opplæring av våre ansatte, som daglig hjelper stadig mer miljøbevisste kunder. Ansatte som jobber med markedsføring og kommunikasjon vil etter hvert få tilbud om å delta på dette kurset. I tillegg utvikler vi nå egne rutiner og regler for bærekraftkommunikasjon, slik at vi sikrer etterlevelse av punktene i Grønnvaskingsplakaten, sier Camilla Gramstad.

Contacts

Camilla Skjelsbæk Gramstad

Head of Sustainability

Kristian Willanger

Senior Communications Advisor, Elkjøp Nordic

Jan Christian Thommesen

Nordic Head of PR and Communications, Elkjøp Nordic