Lederendring i Elkjøp Norge

May 16, 2022

Etter en tids dialog har Trygve Hillesland besluttet å fratre stillingen som kjedesjef i Elkjøp Norge. Det er enighet om at Hillesland viderefører sitt arbeidsforhold, og han vil tre inn i en nyopprettet stilling med ansvar for et viktig strategisk prosjekt i Elkjøp Nordic.

Hillesland tok over som Norgessjef i 2021 etter et år som ansvarlig for eiendom i Elkjøp Nordic. Før dette ledet han selskapets finske kjede. – Jeg er glad for tiden jeg har hatt som Norgessjef, og ser nå frem til å lede dette strategiske prosjektet. Det er en bra løsning, som også passer min livssituasjon godt, sier Hillesland.

En god løsning for alle parter
Konsernsjef i Elkjøp Nordic, Erik Gunset Sønsterud, er fornøyd med at man har kommet frem til en god løsning både for Hillesland selv og for selskapet.

– Varehandelen er inne i en utfordrende tid preget av sterk inflasjon, stigende renter og usikker forsyningssituasjon. Derfor er jeg nå glad for at vi har kommet til en rask enighet om veien videre. Vi har hatt en fin dialog om dette, og når Trygve nå går til en rolle der han vil lede et av våre viktige strategiske prosjekter, så er det en løsning jeg er overbevist om at er riktig, både for ham selv og for Elkjøp, sier Sønsterud.

Tidligere kjedesjef interim
Nå starter jakten på en erstatter etter Hillesland. I mellomtiden innsettes tidligere Norgessjef, Fredrik Tønnesen, som interim kjedesjef. Hvem som skal ta over på permanent basis er ikke avgjort.

Hillesland fratrer med umiddelbar med virkning. Det er enighet om at en rask avklaring og endring er det beste for organisasjonen i dagens situasjon.


Contacts

Kristian Willanger

Nordic Communications Manager, Elkjøp Nordic